Strona główna Kredyty Kredyt hipoteczny a umowa na czas określony

Kredyt hipoteczny a umowa na czas określony

0
Kredyt hipoteczny a umowa na czas określony

Każdy kredyt hipoteczny wykazuje ogromne ryzyko kredytowe. To wiąże się z wiarygodności oraz przede wszystkim wypłacalnością kredytobiorcy. Właśnie dlatego banki tak skrupulatnie sprawdzają zdolność kredytową swoich potencjalnych klientów. Chodzi przecież o to, by zobowiązanie o wysokiej wartości było spłacane regularnie, a kredytobiorca mógł zachować płynność finansową. Co wchodzi w skład zdolności kredytowej? Jakie źródło dochodu musi wykazywać klient, by otrzymać kredyt hipoteczny i to na korzystnych warunkach? Szczegóły prezentujemy poniżej.

Kredyt hipoteczny a zdolność kredytowa

Każdy bank realizuje własną politykę kredytową, natomiast kwestie oceny zdolności kredytowej są w tym przypadku analizowane zawsze w jednolity sposób. W przypadku kredytu hipotecznego można mówić o niezwykłej skrupulatności analityków kredytowych. Ryzyko kredytowe minimalizowane jest przecież nie tylko poprzez sprawdzanie wartości generowanych dochodów stałych. Bank weryfikuje również ich źródło, żąda dodatkowego zabezpieczenia w postaci wpisu do hipoteki oraz wkładu własnego. Wkład własny jest wymagany i dzisiaj stanowi co najmniej 20% wartości całego zobowiązania. Dopiero kiedy przyszły kredytobiorca spełni wszystkie te warunki, może otrzymać kredyt hipoteczny. Warunki jego udzielania są zawsze indywidualne i zależą od licznych czynników. Ważne są nie tylko potrzeby kredytobiorcy czy możliwości spłaty kredytu, ale też jego historia kredytowa. To zresztą dlatego każdy bank generuje zawsze raport BIK, by ocenić wiarygodność klienta względem spłaty innych zobowiązań czy posiadania stałych kosztów. Sam dochód analizowany jest pod względem wysokości, ale też źródła jego osiągania. Znaczenie ma nie tylko staż pracy, ale też rodzaj umowy, jaki wiąże kredytobiorcę ze swoim pracodawcą.

Kredyt hipoteczny a źródło generowania dochodów

Największe szanse na kredyt hipoteczny mają osoby o wysokich dochodach, ale też ci, którzy pracują na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Taka umowa jest bowiem najbardziej stabilna, daje gwarancję osiągania zarobków w długim okresie. Osoby zarabiające na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony mogą też liczyć na najbardziej korzystne warunki kredytowe, dzięki czemu mogą uzyskać najtańszy kredyt hipoteczny.

Nie oznacza to jednak, że na kredyt mieszkaniowy szansy nie mają osoby generujące dochody na podstawie innych umów. Banki akceptują także umowę o pracę na czas określony, a nawet umowę zlecenie czy prowadzenie własnej działalności biznesowej. Rodzaj umowy ma jednak znaczenie, jeśli pod uwagę weźmiemy stawiane przez instytucję bankową warunki czy dodatkowe ograniczenia.

Umowa o pracę na czas określony musi być zawarta na długi czas, bank nierzadko żąda także zapewnienia jej przedłużenia. Dokładnie taka sama sytuacja dotyczy umów zlecenia. Te muszą być zawierane regularnie, w długim okresie i z zapewnieniem ciągłości zatrudnienia. Bardzo często dochody generowane z tytułu umowy o pracę na czas określony czy umowy zlecenia muszą być też stosunkowo wyższe, aniżeli w przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony. Sam kredyt hipoteczny może być zaś udzielony na nieco gorszych warunkach, na przykład z wyższym oprocentowaniem, marżą, większym wkładem własnym, dodatkowymi zabezpieczeniami, w tym ubezpieczeniem na życie oraz ubezpieczeniem nieruchomości czy też na niższą wartość całkowitą.

Jak znaleźć najtańszy kredyt hipoteczny?

Ponieważ nie ma dwóch identycznych kredytów hipotecznych, inne są również preferencje i możliwości spłaty takiego zobowiązania przez kredytobiorcę, warto zawsze porównać co najmniej kilka konkurencyjnych względem siebie ofert. Niektóre banki nie akceptują na przykład umowy o pracę na czas określony jako źródła generowania dochodów, inne wręcz przeciwnie, dla takich klientów proponują atrakcyjne warunki współpracy. To dlatego warto skorzystać z rankingów kredytowych. Takie zestawienia wskażą najważniejsze warianty, jakie mają znaczenie dla potencjalnego klienta, jeśli weźmiemy pod uwagę wysokość kredytu, czas spłaty, formę dodatkowych zabezpieczeń czy właśnie analizę zdolności kredytowej.

Należy także korzystać z kalkulatorów kredytowych, które szacują nie tylko całkowite koszty takich zobowiązań, ale pozwalają ocenić też szanse na uzyskanie kredytu na mieszkanie. Kalkulator kredytowy wyliczy zdolność na podstawie danego rodzaju umowy, zgodnie z którą generowane są dochody przyszłego klienta banku. Wspomnieliśmy już wyżej, że banki oferują zupełnie inne warunki tym, którzy pracują na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślone, a inne tym, którzy zarabiają z tytułu umowy o pracę na czas określony, umowy zlecenia czy prowadząc własny biznes. Wszelkie kwestie są naprawdę indywidualne i zależą od prowadzonej polityki danego banku. Pamiętajmy jednak, że rodzaj umowy o pracę nie jest przeszkodą w zawarciu umowy o kredyt hipoteczny, należy jedynie wybrać odpowiednią instytucję bankową.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here