Strona główna Artykuły finansowe Zobacz, jak wypełnić wniosek o kredyt

Zobacz, jak wypełnić wniosek o kredyt

0
Zobacz, jak wypełnić wniosek o kredyt

Chcesz uzyskać wsparcie finansowe w postaci kredytu? Banki i inne instytucje oferują obecnie wiele produktów, które pomagają w kryzysowych sytuacjach. Kredyty gotówkowe, hipoteczne, inwestycyjne – jak wypełnić wniosek o kredyt? Co należy zrobić, żeby otrzymać dodatkowe środki?

Wniosek o kredyt gotówkowy

Kredyt gotówkowy to jeden z najbardziej popularnych produktów bankowych, dzięki któremu można sfinansować dowolny cel konsumpcyjny. Obecnie wnioski o kredyt gotówkowy można składać nie tylko w oddziałach banków czy SKOK-ów, ale także przez internet. Jak uzupełnić formularz? Wystarczą dane z dowodu osobistego:

– imię, nazwisko,

– adres,

– seria i numer dowodu,

– numer PESEL.

Kredytobiorca powinien także podać wysokość miesięcznych dochodów oraz stałe zobowiązania – wydatki związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego oraz wysokość rat spłacanych kredytów. Konieczne jest również wpisanie liczby osób pozostających na utrzymaniu kredytobiorcy.

Wniosek o kredyt hipoteczny

Zakup własnego mieszkania lub domu to spełnienie marzeń. Droga do uzyskania środków nie jest jednak prosta i wiąże się z koniecznością spełnienia wielu wymogów. Jak wypełnić wniosek o kredyt hipoteczny? Z reguły odbywa się to na specjalnym druku bankowym. Wnioskodawca musi podać dane osobowe, a także przedstawić informacje dotyczące zdolności kredytowej. Bank wymaga przede wszystkim danych o:

– wysokości przychodów,

– ratach kredytów, wydatkach związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego,

– rodzaju umowy, na podstawie której klient osiąga przychody (umowa o pracę, umowa zlecenie, działalność gospodarcza),

– liczbie osób w gospodarstwie domowym,

– wieku i stanie cywilnym kredytobiorcy.

Jak wypełnić wniosek o kredyt mieszkaniowy, żeby formularz był kompletny? Należy do niego dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodów oraz formę zatrudnienia. Klienci często muszą też przedstawić wyciągi z konta bankowego, np. za ostatnie 3 miesiące. Wniosek o kredyt hipoteczny powinien też zawierać informacje o rodzaju nieruchomości, którą klient chce zakupić. Należy określić, czy jest to:

– rynek pierwotny,

– rynek wtórny,

– zakup/budowa,

– remont,

– zakup działki budowlanej.

Następnie określa się koszty inwestycji, posiadane środki własne, a także wnioskowaną kwotę kredytu i sposób jego wypłaty.

Wniosek o kredyt dla firm

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z różnych produktów finansowych – banki oferują kredyty na start, kredyty obrotowe, inwestycyjne, pomostowe, technologiczne oraz wiele innych. Dużą popularnością cieszą się kredyty inwestycyjne, które zaciąga się na sfinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez przedsiębiorcę, np. inwestycji w maszyny lub nową technologię. Jak wypełnić wniosek o kredyt inwestycyjny? Także w tym przypadku ważne jest podanie podstawowych informacji o kredytobiorcy, m.in.:

– nazwy wnioskodawcy,

– adresu/siedziby,

– statusu prawnego podmiotu,

– danych osoby upoważnionej do kontaktów z bankiem,

– rodzaju prowadzonej działalności.

Następnie klient wypełnia pola dotyczące transakcji – koniecznie jest podanie kwoty kredytu i okresu kredytowania, określenie przeznaczenia kredytu i posiadanych środkach własnych. Przy kredytach inwestycyjnych ważne jest także podanie terminu rozpoczęcia i zakończenia finansowanego przedsięwzięcia. Należy także wypełnić pola związane z zabezpieczeniem kredytu – jego rodzaj i wartość.

Wniosek o kredyt studencki

Nie każdy student jest w stanie pogodzić naukę z pracą – wiele osób musi posiłkować się kredytami, które pozwalają na pokrycie wydatków związanych z mieszkaniem, wyżywieniem czy czesnym na uczelni. Jak wypełnić wniosek o kredyt studencki? Na formularzu bankowym klient podaje m.in.:

– imię i nazwisko,

– adres,

PESEL,

– datę i miejsce urodzenia,

– obywatelstwo,

– rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, paszport),

– serię i numer dokumentu.

W dalszej kolejności podaje się kierunek i rodzaj studiów (jednolite magisterskie, pierwszego, drugiego stopnia, studia doktoranckie), nazwę i adres uczelni oraz planowany termin ukończenia studiów. Student podaje także wysokość dochodów własnych oraz członków rodziny, np. za rok poprzedzający złożenie wniosku o kredyt.

Wniosek o kredyt dla rolnika

Rolnicy często szukają dodatkowych środków, które pozwolą im sfinansować zakup maszyn lub urządzeń albo pokryć inne koszty prowadzenia działalności. Wiele osób decyduje się na zaciągnięcie kredytu obrotowego na zakup środków do produkcji rolnej, zwanego również nawozowym. Z reguły rozliczenie kredytu wymaga przedstawienia faktur potwierdzających realizację przedsięwzięcia. A jak wypełnić wniosek o kredyt nawozowy? Klient podaje m.in.:

– nazwę wnioskodawcy,

– adres (siedzibę), miejsce prowadzenia działalności,

– zadłużenia posiadane w innych bankach,

– informację o ewentualnych zajęciach egzekucyjnych.

– kwotę oraz przeznaczenie kredytu.

We wniosku należy również uzupełnić pola dotyczące terminów uruchomienia kredytu – czy ma zostać wypłacony w jednej czy wielu transzach. Klient podaje także informacje o zabezpieczeniu kredytu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here