Zobacz, jak wypełnić wniosek o kredyt

Chcesz uzyskać wsparcie finansowe w postaci kredytu? Banki i inne instytucje oferują obecnie wiele produktów, które pomagają w kryzysowych sytuacjach. Kredyty gotówkowe, hipoteczne, inwestycyjne – jak wypełnić wniosek o kredyt? Co należy zrobić, żeby otrzymać dodatkowe środki?

Wniosek o kredyt gotówkowy

Kredyt gotówkowy to jeden z najbardziej popularnych produktów bankowych, dzięki któremu można sfinansować dowolny cel konsumpcyjny. Obecnie wnioski o kredyt gotówkowy można składać nie tylko w oddziałach banków czy SKOK-ów, ale także przez internet. Jak uzupełnić formularz? Wystarczą dane z dowodu osobistego:

– imię, nazwisko,

– adres,

– seria i numer dowodu,

– numer PESEL.

Kredytobiorca powinien także podać wysokość miesięcznych dochodów oraz stałe zobowiązania – wydatki związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego oraz wysokość rat spłacanych kredytów. Konieczne jest również wpisanie liczby osób pozostających na utrzymaniu kredytobiorcy.

Wniosek o kredyt hipoteczny

Zakup własnego mieszkania lub domu to spełnienie marzeń. Droga do uzyskania środków nie jest jednak prosta i wiąże się z koniecznością spełnienia wielu wymogów. Jak wypełnić wniosek o kredyt hipoteczny? Z reguły odbywa się to na specjalnym druku bankowym. Wnioskodawca musi podać dane osobowe, a także przedstawić informacje dotyczące zdolności kredytowej. Bank wymaga przede wszystkim danych o:

– wysokości przychodów,

– ratach kredytów, wydatkach związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego,

– rodzaju umowy, na podstawie której klient osiąga przychody (umowa o pracę, umowa zlecenie, działalność gospodarcza),

– liczbie osób w gospodarstwie domowym,

– wieku i stanie cywilnym kredytobiorcy.

Jak wypełnić wniosek o kredyt mieszkaniowy, żeby formularz był kompletny? Należy do niego dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodów oraz formę zatrudnienia. Klienci często muszą też przedstawić wyciągi z konta bankowego, np. za ostatnie 3 miesiące. Wniosek o kredyt hipoteczny powinien też zawierać informacje o rodzaju nieruchomości, którą klient chce zakupić. Należy określić, czy jest to:

– rynek pierwotny,

– rynek wtórny,

– zakup/budowa,

– remont,

– zakup działki budowlanej.

Następnie określa się koszty inwestycji, posiadane środki własne, a także wnioskowaną kwotę kredytu i sposób jego wypłaty.

Wniosek o kredyt dla firm

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z różnych produktów finansowych – banki oferują kredyty na start, kredyty obrotowe, inwestycyjne, pomostowe, technologiczne oraz wiele innych. Dużą popularnością cieszą się kredyty inwestycyjne, które zaciąga się na sfinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez przedsiębiorcę, np. inwestycji w maszyny lub nową technologię. Jak wypełnić wniosek o kredyt inwestycyjny? Także w tym przypadku ważne jest podanie podstawowych informacji o kredytobiorcy, m.in.:

– nazwy wnioskodawcy,

– adresu/siedziby,

– statusu prawnego podmiotu,

– danych osoby upoważnionej do kontaktów z bankiem,

– rodzaju prowadzonej działalności.

Następnie klient wypełnia pola dotyczące transakcji – koniecznie jest podanie kwoty kredytu i okresu kredytowania, określenie przeznaczenia kredytu i posiadanych środkach własnych. Przy kredytach inwestycyjnych ważne jest także podanie terminu rozpoczęcia i zakończenia finansowanego przedsięwzięcia. Należy także wypełnić pola związane z zabezpieczeniem kredytu – jego rodzaj i wartość.

Wniosek o kredyt studencki

Nie każdy student jest w stanie pogodzić naukę z pracą – wiele osób musi posiłkować się kredytami, które pozwalają na pokrycie wydatków związanych z mieszkaniem, wyżywieniem czy czesnym na uczelni. Jak wypełnić wniosek o kredyt studencki? Na formularzu bankowym klient podaje m.in.:

– imię i nazwisko,

– adres,

PESEL,

– datę i miejsce urodzenia,

– obywatelstwo,

– rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, paszport),

– serię i numer dokumentu.

W dalszej kolejności podaje się kierunek i rodzaj studiów (jednolite magisterskie, pierwszego, drugiego stopnia, studia doktoranckie), nazwę i adres uczelni oraz planowany termin ukończenia studiów. Student podaje także wysokość dochodów własnych oraz członków rodziny, np. za rok poprzedzający złożenie wniosku o kredyt.

Wniosek o kredyt dla rolnika

Rolnicy często szukają dodatkowych środków, które pozwolą im sfinansować zakup maszyn lub urządzeń albo pokryć inne koszty prowadzenia działalności. Wiele osób decyduje się na zaciągnięcie kredytu obrotowego na zakup środków do produkcji rolnej, zwanego również nawozowym. Z reguły rozliczenie kredytu wymaga przedstawienia faktur potwierdzających realizację przedsięwzięcia. A jak wypełnić wniosek o kredyt nawozowy? Klient podaje m.in.:

– nazwę wnioskodawcy,

– adres (siedzibę), miejsce prowadzenia działalności,

– zadłużenia posiadane w innych bankach,

– informację o ewentualnych zajęciach egzekucyjnych.

– kwotę oraz przeznaczenie kredytu.

We wniosku należy również uzupełnić pola dotyczące terminów uruchomienia kredytu – czy ma zostać wypłacony w jednej czy wielu transzach. Klient podaje także informacje o zabezpieczeniu kredytu.

Kredyt hipoteczny a umowa na czas określony

0

Każdy kredyt hipoteczny wykazuje ogromne ryzyko kredytowe. To wiąże się z wiarygodności oraz przede wszystkim wypłacalnością kredytobiorcy. Właśnie dlatego banki tak skrupulatnie sprawdzają zdolność kredytową swoich potencjalnych klientów. Chodzi przecież o to, by zobowiązanie o wysokiej wartości było spłacane regularnie, a kredytobiorca mógł zachować płynność finansową. Co wchodzi w skład zdolności kredytowej? Jakie źródło dochodu musi wykazywać klient, by otrzymać kredyt hipoteczny i to na korzystnych warunkach? Szczegóły prezentujemy poniżej.

Kredyt hipoteczny a zdolność kredytowa

Każdy bank realizuje własną politykę kredytową, natomiast kwestie oceny zdolności kredytowej są w tym przypadku analizowane zawsze w jednolity sposób. W przypadku kredytu hipotecznego można mówić o niezwykłej skrupulatności analityków kredytowych. Ryzyko kredytowe minimalizowane jest przecież nie tylko poprzez sprawdzanie wartości generowanych dochodów stałych. Bank weryfikuje również ich źródło, żąda dodatkowego zabezpieczenia w postaci wpisu do hipoteki oraz wkładu własnego. Wkład własny jest wymagany i dzisiaj stanowi co najmniej 20% wartości całego zobowiązania. Dopiero kiedy przyszły kredytobiorca spełni wszystkie te warunki, może otrzymać kredyt hipoteczny. Warunki jego udzielania są zawsze indywidualne i zależą od licznych czynników. Ważne są nie tylko potrzeby kredytobiorcy czy możliwości spłaty kredytu, ale też jego historia kredytowa. To zresztą dlatego każdy bank generuje zawsze raport BIK, by ocenić wiarygodność klienta względem spłaty innych zobowiązań czy posiadania stałych kosztów. Sam dochód analizowany jest pod względem wysokości, ale też źródła jego osiągania. Znaczenie ma nie tylko staż pracy, ale też rodzaj umowy, jaki wiąże kredytobiorcę ze swoim pracodawcą.

Kredyt hipoteczny a źródło generowania dochodów

Największe szanse na kredyt hipoteczny mają osoby o wysokich dochodach, ale też ci, którzy pracują na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Taka umowa jest bowiem najbardziej stabilna, daje gwarancję osiągania zarobków w długim okresie. Osoby zarabiające na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony mogą też liczyć na najbardziej korzystne warunki kredytowe, dzięki czemu mogą uzyskać najtańszy kredyt hipoteczny.

Nie oznacza to jednak, że na kredyt mieszkaniowy szansy nie mają osoby generujące dochody na podstawie innych umów. Banki akceptują także umowę o pracę na czas określony, a nawet umowę zlecenie czy prowadzenie własnej działalności biznesowej. Rodzaj umowy ma jednak znaczenie, jeśli pod uwagę weźmiemy stawiane przez instytucję bankową warunki czy dodatkowe ograniczenia.

Umowa o pracę na czas określony musi być zawarta na długi czas, bank nierzadko żąda także zapewnienia jej przedłużenia. Dokładnie taka sama sytuacja dotyczy umów zlecenia. Te muszą być zawierane regularnie, w długim okresie i z zapewnieniem ciągłości zatrudnienia. Bardzo często dochody generowane z tytułu umowy o pracę na czas określony czy umowy zlecenia muszą być też stosunkowo wyższe, aniżeli w przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony. Sam kredyt hipoteczny może być zaś udzielony na nieco gorszych warunkach, na przykład z wyższym oprocentowaniem, marżą, większym wkładem własnym, dodatkowymi zabezpieczeniami, w tym ubezpieczeniem na życie oraz ubezpieczeniem nieruchomości czy też na niższą wartość całkowitą.

Jak znaleźć najtańszy kredyt hipoteczny?

Ponieważ nie ma dwóch identycznych kredytów hipotecznych, inne są również preferencje i możliwości spłaty takiego zobowiązania przez kredytobiorcę, warto zawsze porównać co najmniej kilka konkurencyjnych względem siebie ofert. Niektóre banki nie akceptują na przykład umowy o pracę na czas określony jako źródła generowania dochodów, inne wręcz przeciwnie, dla takich klientów proponują atrakcyjne warunki współpracy. To dlatego warto skorzystać z rankingów kredytowych. Takie zestawienia wskażą najważniejsze warianty, jakie mają znaczenie dla potencjalnego klienta, jeśli weźmiemy pod uwagę wysokość kredytu, czas spłaty, formę dodatkowych zabezpieczeń czy właśnie analizę zdolności kredytowej.

Należy także korzystać z kalkulatorów kredytowych, które szacują nie tylko całkowite koszty takich zobowiązań, ale pozwalają ocenić też szanse na uzyskanie kredytu na mieszkanie. Kalkulator kredytowy wyliczy zdolność na podstawie danego rodzaju umowy, zgodnie z którą generowane są dochody przyszłego klienta banku. Wspomnieliśmy już wyżej, że banki oferują zupełnie inne warunki tym, którzy pracują na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślone, a inne tym, którzy zarabiają z tytułu umowy o pracę na czas określony, umowy zlecenia czy prowadząc własny biznes. Wszelkie kwestie są naprawdę indywidualne i zależą od prowadzonej polityki danego banku. Pamiętajmy jednak, że rodzaj umowy o pracę nie jest przeszkodą w zawarciu umowy o kredyt hipoteczny, należy jedynie wybrać odpowiednią instytucję bankową.

Ile wynosi maksymalne oprocentowanie kredytu?

0

Czy wiesz, że Polacy, którzy decydują się na zaciągnięcie zobowiązania kredytowego, zwracają uwagę jedynie na oprocentowanie, wysokość comiesięcznej raty oraz czas trwania umowy z bankiem? Oczywiście, są to priorytetowe wskaźniki, natomiast nie są jedyne, które powinny być brane pod uwagę. Jeśli przyszły klient banku chce wziąć kredyt hipoteczny, musi mieć na uwadze znacznie więcej parametrów.

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie

Fakt, że każda instytucja bankowa, które oferuje kredyt hipoteczny, realizuje własną politykę kredytową. Zgodnie z tym, oferowane są różne warunki kredytowe, które wobec indywidualnych preferencji, potrzeb czy możliwości spłaty takiego zobowiązania, są mniej bądź bardziej atrakcyjne i opłacalne. Należy jednak pamiętać, że kredyt mieszkaniowy wykazuje jedno z większych ryzyk kredytowych, które banki muszą minimalizować. Co więcej, w przypadku tego zobowiązania zastosowanie mają nie tylko przepisy polskiego prawa, ale także tzw. Rekomendacja S, czyli normy unijne. Chodzi o to, by zabezpieczane były zarówno interesy banków, ale też kredytobiorców. Zgodnie z Rekomendacją S ustalane jest między innymi maksymalne oprocentowanie kredytu hipotecznego. Fakt, że wskaźniki te mogą być różne, a instytucje bankowe mogą oferować wyższe bądź niższe oprocentowanie, tak jak i różne opłaty dodatkowe. Nie mogą jednak przekraczać określonych wartości, bo wtedy kredyt hipoteczny stałby się niezgodny z prawem oraz interesami kredytobiorców.

Maksymalną wysokość oprocentowania określana jest według Ustawy o Kredycie Konsumenckim z 2011 roku. Pamiętajmy jednak, że wartość zysku, jaki z tytułu kredytu hipotecznego generuje wybrany bank, może być różna. Warunki na rynku usług finansowych zmieniają się przecież diametralnie. Dzisiaj maksymalne oprocentowanie kredytu mieszkaniowego nie może przekraczać dwukrotności odsetek ustawowych, które są równe sumie stopy referencyjnej NBP. Oprocentowanie nie może być też wyższe od stawki 3,5%.

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie to nie wszystko

Pamiętajmy jednak, że kredytobiorca, który decyduje się na kredyt hipoteczny, nie może brać pod uwagę jedynie oprocentowania. Fakt, że istotne są zależności oraz wysokość oprocentowania, a także to, czy kredyt charakteryzuje się oprocentowaniem stałym bądź też zmiennym, natomiast wpływ na całkowite koszty, a więc wskaźnik RRSO ma znacznie więcej parametrów takiego zobowiązania. Banki, które oferują kredyt mieszkaniowy z niskim oprocentowaniem, zarabiają na innych opłatach, jakie musi wnieść klient, by uzyskać finansowe wsparcie. Mówi się tutaj o prowizji za udzielenie kredytu, konieczności nabywania innych produktów bankowych, obowiązku założenia płatnego konta bankowego do obsługi zobowiązania kredytowego czy też konieczności nabycia kosztownego ubezpieczenia. W trakcie trwania umowy kredytowej naliczane mogą być kolejne opłaty, na przykład te będące zabezpieczeniem niskiego wkładu własnego albo wysokie odsetki za zwłokę w spłacie comiesięcznej raty. Banki mogą też żądać opłat za wcześniejszą spłatę kredytu albo wzięcie tzw. wakacji kredytowych. Dopiero poznając całkowite opłaty, jakie przez cały okres trwania współpracy z bankiem będzie musiał ponieść kredytobiorca, udaje się wybrać ten najlepszy, najtańszy kredyt hipoteczny.

Jak wybrać najlepszy kredyt hipoteczny?

Wiadomo na pewno, że kredytobiorcom zależy na niskich kosztach kredytowych, tym bardziej że kredyt hipoteczny zaciągany jest na dużą wartość i długi czas. Jeśli wiemy już, że oprocentowanie to nie wszystko, warto uwzględniać także inne opłaty, jakie wiążą się ze współpracą z bankiem. W tym celu przydaje się ranking kredytowy. Takie zestawienie porównuje co najmniej kilka kredytów hipotecznych oraz najważniejsze kryteria, jakie świadczą o ich opłacalności i atrakcyjności. Co więcej, kolejnym narzędziem jest kalkulator kredytów hipotecznych. To on pozwala oszacować rzeczywiste oprocentowanie, ale i inne koszty około kredytowe. To również kalkulator kredytów hipotecznych da informacje o zdolności kredytowej potencjalnego klienta banku, a więc czy kredytobiorca ma w ogóle szansę na wzięcie kredytu na mieszkanie.

Pamiętajmy jednocześnie, że wszystkie narzędzia weryfikujące aktualne oferty banków w zakresie kredytów hipotecznych, dają jedynie szacowane, poglądowe i ogóle dane. Te ostateczne klient poznaje po wydaniu przez bank decyzji pozytywnej. Wszystko dlatego, że konkretna propozycja współpracy konstruowana jest na podstawie nie tylko indywidualnej polityki kredytowej, jaką realizuje dana instytucja bankowa, ale też preferencji, potrzeb czy możliwości spłaty każdego kredytobiorcy.

Warto także zaznaczyć, że wszelkie warunki kredytowe, które określają wysokość oprocentowania, ale też innych opłat, jakie będzie musiał ponieść kredytobiorca, udaje się z bankiem negocjować na korzyść klienta, który chce zaciągnąć kredyt hipoteczny.

Ranking banków w Polsce 2021 – zobacz który jest najlepszy !

0

Ranking banków w Polsce to zestawienie, które regularnie pojawia się w sieci. Niestety nie ma jednak jednego idealnego banku, który pasowałby każdemu. Dlatego też trudno wskazać jedną najlepszą instytucję. Pomocne są natomiast wyszukiwarki ofert bankowych, dopasowanych do konkretnych produktów oferowanych przez banki. Na ich podstawie można stworzyć ranking banków w Polsce, który odpowie, gdzie warto kierować swoje kroki w pierwszej kolejności.

Ranking banków w Polsce – jak szukać odpowiedniej oferty?

Ranking banków w Polsce to bardzo pomocne zestawienie, które ułatwia poszukiwania najlepszej oferty. Żeby jednak miał sens, powinieneś dopasować do swoich oczekiwań ranking banków w Polsce. Kredyt gotówkowy jeden bank może bowiem udzielić na bardzo preferencyjnych warunkach, podczas gdy już kredyt hipoteczny w tej samej instytucji nie musi być wcale tak atrakcyjny. Znacznie ułatwisz sobie więc zadanie, jeśli określisz na początek, jaki produkt bankowy jest Ci aktualnie potrzebny.

Ranking banków w Polsce – kredyty gotówkowe

Najlepszy ranking to zdecydowanie ten wygenerowany przez Ciebie zgodnie z parametrami, jakie podasz. W porównywarkach online możesz stworzyć takie zestawienie dosłownie w kilka sekund. Wystarczy, że podasz kwotę, jaka Cię interesuje oraz wskażesz, na jak długo chcesz pożyczyć pieniądze. Ranking banków uzyskasz od ręki.

Jak prezentuje się przykładowy ranking banków, jeśli chciałbyś pożyczyć 20 000 zł na 48 miesięcy?

1. Alior Bank kredyt gotówkowy – Pożyczka limitowana

Zdecydowanie najlepszą ofertę przedstawia Alior Bank, który oferuje kredyt gotówkowy oprocentowany w wysokości 6,99%. Nie pobiera on prowizji, dlatego RRSO oferty wynosi tylko 7,22%. Pożyczając 20 000 zł, będziesz musiał oddać więc tylko 22 983 zł, a rata kredytowa równa będzie 478,83 zł.

2. Santander Consumer Bank – Mistrzowski Kredyt Gotówkowy

Niewiele mniej atrakcyjną ofertę przygotował dla swoich klientów Santander Consumer Bank. Oprocentowanie tego kredytu wynosi 7,20%, jednak bank nalicza prowizję w wysokości 3,29%. Powoduje to, że RRSO równe jest 9,25%. Kwota do spłaty wyniesie zatem 23 836,69 zł, a rata kredytowa równa będzie 496,60 zł.

3. Bank Pekao S.A. – Pożyczka ekspresowa

Na trzecim miejscu w rankingu banków oferujących kredyty gotówkowe znalazł się bank Pekao S.A. Oprocentowanie pożyczki ekspresowej to zaledwie 6%. Niestety tyle samo wynosi prowizja. Powoduje to, że RRSO równe będzie 9,40%, a więc do spłaty będziesz mieć 23 898,39 zł. Rata kredytowa wyniesie 497,88 zł.

Ranking kredytów w Polsce – kredyty hipoteczne

Co jeśli szukasz nie kredytu gotówkowego, ale oferty kredytu hipotecznego. Jak wygląda ranking banków w Polsce w takiej sytuacji. Załóżmy, że chcesz pożyczyć 250 000 zł na 25 lat, a oprocentowanie oferty będzie równe 2,28%. Który bank zaoferuje najlepsze warunki przy takich parametrach?

1. PKO BP kredyt mieszkaniowy – oferta własny kąt

PKO BP oferuje oprocentowanie równe 2,27% oraz nie pobiera prowizji za udzielenie kredytu hipotecznego. RRSO takiej oferty wynosi 2,24%. Kwota do spłaty to więc 326 265,36 zł. Rata kredytowa, którą co miesiąc zapłacisz do banku, równa będzie zatem 1087,55 zł.

2. ING Bank Śląski Kredyt Hipoteczny

Drugim w rankingu jest Kredyt Hipoteczny w ING Banku Śląskim, którego oprocentowanie wynosi 2,35%. Wzięcie kredytu wymaga jednak opłacenia prowizji w wysokości 1,90%. RRSO tej oferty równe jest 2,55%. Kwota do spłaty wynosi 337 110,00 zł. Rata spłaty kredytu równa jest 1123, 70 zł.

3. Bank Millenium Kredyt Hipoteczny

Oprocentowanie tej oferty wynosi 2,72%, ale Millenium Bank nie nalicza do niej prowizji. Dzięki temu RRSO wynosi 2,75%. Kwota do spłaty równa jest 344 832 zł, a miesięczna rata, którą będziesz musiał wpłacać do banku wynosi 1123, 70 zł.

Ranking banków w Polsce – opinie oraz inne dodatkowe czynniki

Mimo że to przede wszystkim twarde dane ekonomiczne powinny mieć wpływ na dobór banku, warto wziąć pod uwagę również poza finansowe czynniki, które często nie są uwzględnione w rankingach banków w Polsce. Opinie innych klientów są jednym z takich czynników. Warto zapytać znajomych lub skorzystać z opisów w sieci, aby dowiedzieć się, jak bardzo klienci są usatysfakcjonowani sposobem obsługi w danym banku.

Opinie to jednak niejedyny istotny parametr. Ważne są również takie czynniki, jak:

 • konieczność wykupienia dodatkowych produktów (karty kredytowej, konta oszczędnościowego itp.), aby skorzystać z najlepszej oferty;
 • koszty związane z aneksami do umowy oraz innymi czynnościami około kredytowymi, które wykonuje bank;
 • koszty związane z wcześniejszym spłaceniem zobowiązania.

Ranking banków w Polsce dla firm

Pamiętaj również o tym, że rankingi często kierowane są do osób fizycznych. Jeśli prowadzisz firmę, warto poszukać rankingu dedykowanego przedsiębiorcom. Poza tym, że istnieje ranking banków w Polsce dla firm, możesz też sprawdzić ranking banków dla rolników, czy innych dedykowanych grup, którym banki oferują swoje produkty.

Zobacz również:

Kredyt konsolidacyjny ranking

0

Czy wiesz, że to właśnie kredyt konsolidacyjny jest dzisiaj jednym z najczęściej zaciąganych zobowiązań bankowych? Okazuje się również, że większość banków komercyjnych, które działają na terenie naszego kraju, właśnie takie wsparcie finansowe oferuje. Wszystko dlatego, że Polacy mają coraz lepszą zdolność kredytową, są wiarygodnymi kredytobiorcami, a więc zaciągają coraz więcej kredytów. Ich wymagania są coraz większe i to oni dyktują warunki współpracy z instytucjami bankowymi.

Wszystko to daje szansę na realizację wytyczonych potrzeb potencjalnych klientów, ale jednocześnie stwarza ryzyko powstania tzw. spirali długów. Może okazać się, że kredytobiorca przestaje sobie radzić z regularną spłatą zobowiązań. Właśnie po to jest kredyt konsolidacyjny. Ranking tychże produktów bankowych pozwoli wybrać najlepsze rozwiązanie, by kredytobiorca mógł wdrożyć skuteczny mechanizm oddłużenia.

Co to jest kredyt konsolidacyjny – ranking, by poznać specyfikację

Nie ma wątpliwości, że kredyt konsolidacyjny to wyjątkowy produkt bankowy. Jego istotą wcale nie jest dostarczenie kredytobiorcy środków pieniężnych o określonej wartości. Sama konsolidacja to połączenie wcześniej zaciągniętych już zobowiązań różnego rodzaju. Warto wiedzieć, że każdy bank realizuje własną politykę kredytową, przez co warto skrupulatnie wybierać kredyt konsolidacyjny. Porównanie ofert banków jest konieczne, by rozpocząć współpracę na korzystnych warunkach.

Dzisiaj potencjalny kredytobiorca ma ogromny wybór, dzięki czemu można dobrać dosłownie „szyty na miarę” kredyt konsolidacyjny. Ranking wskazuje przeważnie aktualne oferty zgodnie z bieżącymi produktami, takimi jak kredyt konsolidacyjny mbank, kredyt konsolidacyjny pko, kredyt konsolidacyjny ing, kredyt konsolidacyjny santander czy kredyt konsolidacyjny credit agricole. Takie zobowiązanie oferuje też alior bank, kredyt konsolidacyjny jak widać, jest powszechnym produktem.

Priorytetem w przypadku kredytu konsolidacyjnego jest łączenie różnych produktów bankowych w jeden. Nowy bank spłaca kredyty, które w przeszłości zaciągnął klient i ustanawia jeden, połączony kredyt. Ten funkcjonuje na znacznie lepszych warunkach. Kredytobiorca zyskuje wydłużony czas trwania umowy kredytowej, przez co może liczyć na niższą, połączoną ratę aniżeli te spłacane na dotychczasowych warunkach. Co więcej, nowy kredyt konsolidacyjny wykazuje niższe oprocentowanie, pozwala poprawić zdolność kredytową, dzięki czemu klient może dobrać dodatkowe środki.

Odzyskuje płynność finansową i może lepiej zarządzać własnym budżetem. To również spory komfort, bo odtąd współpraca przebiega tylko z jednym bankiem i należy spłacać tylko jedną ratę. To właśnie te cechy wskazują na to, że kredyt konsolidacyjny uznawany jest za doskonały produkt w ramach oddłużania.

Najlepszy kredyt konsolidacyjny, czyli jaki?

Polscy kredytobiorcy potwierdzają, że priorytetem jest dla nich najtańszy kredyt konsolidacyjny. Według nich to zobowiązanie, które charakteryzuje się niskim oprocentowaniem, niską comiesięczną ratą i długim okresem spłaty. Tak naprawdę te kryteria nie są wystarczające, by móc określić rzeczywiście najkorzystniejszy kredyt konsolidacyjny. Ranking jednoznacznie wskazuje, że pod uwagę należy brać o wiele więcej czynników. Liczy się wskaźnik RRSO, który określa całkowite koszty. Może okazać się, że połączony kredyt wcale nie jest opłacalny dla kredytobiorcy, a jego koszty są finalnie wyższe, aniżeli kredyty spłacane do tej pory.

Jakie są więc najlepsze kredyty konsolidacyjne? Ranking wskazuje, że to zobowiązania, dzięki którym kredytobiorca może wręcz generować oszczędności finansowe. Pamiętajmy, że kredyty zaciągane kilka lat temu, najczęściej udzielane były na gorszych warunkach. Dzisiaj, kiedy na rynku usług finansowych panuje tak ogromna konkurencja, to klient dyktuje warunki i żąda naprawdę elastycznego produktu. Banki muszą walczyć o zainteresowanie potencjalnych kredytobiorców, więc oferują rzeczywiście atrakcyjną współpracę.

Kredyt konsolidacyjny – porównywarka ofert i kalkulator kredytowy

Okazuje się, że wcale nie jest takie trudne wybranie zobowiązania, jakim jest kredyt konsolidacyjny. Porównanie różnych ofert udaje się z powodzeniem przeprowadzić bez konieczności wychodzenia z domu, za pośrednictwem internetu. Dzisiaj to szczególnie ważne, kiedy w obliczu pandemii koronawirusa zaleca się społeczną izolację. W sieci dostępne są rankingi i kalkulatory kredytowe, które szacują atrakcyjność oraz opłacalność najlepszych zobowiązań.

Warto również wiedzieć, że konsolidować można różne kredyty bankowe, dlatego należy zorientować się, jakie oferty wystawia dana instytucja bankowa. Możliwe jest przecież łączenie nie tylko kredytów gotówkowych, ale połączyć można też karty kredytowe, debety, kredyt samochodowy czy kredyt konsolidacyjny hipoteczny. Ranking jest swoistym zestawieniem kluczowych kryteriów, jakie mają znaczenie dla atrakcyjności wybranych ofert. Przedstawiane są nie tylko czynniki mówiące o kosztach, ale też samych warunkach ubiegania się o współpracę czy zasady spłaty kredytu w cyklu comiesięcznych rat.

Korzystać należy też z kalkulatora kredytowego. Takie narzędzie oszacuje nie tylko zdolność kredytową zainteresowanego konsolidacją, ale też opłaty, jakie będzie musiał ponieść kredytobiorca w związku z połączeniem co najmniej kilku zobowiązań.

Kredyt obrotowy dla firm

0

Rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej to ogromne wyzwanie, które wiąże się z dużymi nakładami finansowymi. Chcesz zainwestować w rozwój swojego biznesu, ale obawiasz się, że nie starczy Ci własnych środków na jego prowadzenie?

Z pomocą przychodzi kredyt obrotowy dla firm. Na czym polega takie rozwiązanie? Dlaczego warto się zdecydować na kredyt? Sprawdziliśmy to.

Kredyt obrotowy dla firm – na czym polega?

Kredyt obrotowy dla firm to produkt pozwalający finansować bieżącą działalność przedsiębiorstwa. Nie wykorzystuje się go na start, ale na opłacanie aktualnych zobowiązań, np. wypłat pracowników, zakupu materiałów niezbędnych do prowadzenia firmy czy spłatę nieprzeterminowanych wierzytelności.

To bardzo wygodne rozwiązanie, z którego można korzystać wielokrotnie – warunkiem jest oczywiście posiadanie przez firmę zdolności kredytowej oraz spłacenia poprzedniego kredytu. Kredyt obrotowy przydaje się także w kryzysowej sytuacji, kiedy firma ma kłopoty z płynnością finansową i potrzebuje dodatkowego zastrzyku gotówki warto również sprawdzić kredyt konsolidacyjny. Bank udzielający zobowiązania nie weryfikuje, na co przedsiębiorca przeznaczył środki z kredytu.

Kredyt obrotowy dla nowych firm – kto może otrzymać dodatkowe środki?

Firma, która chce starać się o kredyt obrotowy, musi udowodnić, że będzie w stanie spłacić zobowiązanie, dlatego tak ważna jest zdolność kredytowa. Jeśli podmiot jej nie posiada, zabezpieczeniem kredytu mogą być nieruchomości lub inne składniki majątku. Przy sprawdzaniu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa banki biorą pod uwagę między innymi jego obroty – przychody pomniejszone o podatki.

Bardzo ważny jest również długość prowadzenia firmy – większość banków nie udziela kredytów obrotowych podmiotom, które istnieją na rynku krócej niż 12 miesięcy. Niektóre instytucje wprowadzają bardziej restrykcyjne warunki – oferują kredyty obrotowe dla firm funkcjonujących minimum 2 lata.

Oczywiście może się zdarzyć, że kredyt otrzyma podmiot, który istnieje na rynku przez pół roku, jednak w praktyce jest to bardzo trudne, a często również obciążone dodatkowymi kosztami.

Banki sprawdzają nie tylko obroty przedsiębiorstwa, ale weryfikują również, czy podmiot terminowo reguluje zobowiązania, np. do urzędu skarbowego i ZUS. Składając wniosek o przyznanie kredytu obrotowego dla firm, należy dołączyć stosowne zaświadczenia.

Kredyt obrotowy dla firm – ranking

Chcesz zaciągnąć kredyt obrotowy dla firm. Kalkulator dostępny online pomoże Ci obliczyć, jakie koszty będą wiązać się z zaciągniętym zobowiązaniem. Co należy brać pod uwagę wybierając kredyt obrotowy dla firmy? Oprocentowanie, prowizje, marże, dodatkowe ubezpieczenia, WIBOR? Tak naprawdę na ostateczny koszt zobowiązania składa się wiele czynników.

http://opiniebankowe.pl/ile-sie-czeka-na-kredyt-gotowkowy/

Oprocentowanie jest uzależnione od indywidualnej sytuacji podmiotu składającego wniosek o przyznanie kredytu. W praktyce jednak okazuje się, że oprocentowanie waha się od ośmiu do kilkunastu procent. Banki stosują także prowizje za udzielenie i uruchomienie kredytu, które wynosić kolejne kilka procent dodatkowych opłat. Na koszt zobowiązania wpływa również marża oraz WIBOR, czyli czynnik, który może się wahać w zależności od tego, na jakim poziomie są w danym momencie stopy procentowe.

Duże znaczenie mają również inne dodatkowe opłaty – np. prowizja za wcześniejszą spłatę czy rozpatrzenie wniosku. Decydując się na kredyt obrotowy dla firm, warto wcześniej sprawdzić wysokość opłat stałych i jednorazowych.

Jakie oferty są obecnie najkorzystniejsze? Kredyt obrotowy dla firm można uzyskać między innymi w mBanku, PKO Banku Polskim, Santander Banku Polska czy Alior Banku. W przypadku mBanku w ramach kredytu obrotowego dla firm zabezpieczonego gwarancją de minimis BGK można otrzymać kwotę finansowania do 500 000 zł nawet na 4 lata.

http://opiniebankowe.pl/10-najlepszych-ksiazek-o-finansach/

W PKO podobną sumę można uzyskać bez zabezpieczeń rzeczowych, a klient może wybrać 4 waluty kredytu – PLN, USD, EUR i CHF. Kredyt obrotowy w Santander charakteryzuje się elastycznymi warunkami i brakiem zabezpieczeń rzeczowych w przypadku kwot do 50 000 zł. Szybką decyzję kredytową gwarantuje z kolei Alior Bank – jest ona wydawana nawet w 20 minut.

Ile się czeka na kredyt gotówkowy ?

0

Kredyty gotówkowe to bardzo popularne produkty finansowe, które pozwalają uzyskać dodatkową gotówkę na dowolny cel. Ile się czeka na kredyt gotówkowy? Co można zrobić, żeby przyspieszyć czas oczekiwania na decyzję? Sprawdziliśmy to!

Ile się czeka na kredyt gotówkowy – jakie czynniki bierze pod uwagę bank?

Kredyt gotówkowy to zobowiązanie, w ramach którego możemy otrzymać pieniądze na dowolny cel konsumpcyjny, a ze sposobu wykorzystania środków nie musimy się w żaden sposób tłumaczyć. Klienci najczęściej przeznaczają pieniądze na sprzęt elektroniczny, remont mieszkania, naprawę samochodu, a nawet wycieczki zagraniczne.

Jakie czynniki biorą pod uwagę banki przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu kredytu gotówkowego? Ile czasu zajmuje weryfikacja wniosku? Instytucja udzielająca kredytu sprawdza przede wszystkim zdolność kredytową klienta, czyli możliwość terminowej spłaty zobowiązania. W tym celu weryfikuje sytuację finansową kredytobiorcy, zwracając szczególną uwagę na wysokość zarobków, formę zatrudnienia, liczbę osób na utrzymaniu, wiek i stan cywilny.

http://opiniebankowe.pl/10-najlepszych-ksiazek-o-finansach/

Szanse na otrzymanie kredytu gotówkowego mają jednak nie tylko osoby zatrudnione na umowę o pracę – wiele banków akceptuje również wnioski klientów pracujących na umowy cywilnoprawne czy utrzymujących się z emerytury lub renty. Banki sprawdzają również rejestry BIK (Biuro Informacji Kredytowej), a także weryfikują, czy klient nie widnieje na listach dłużników. Jeśli klient ma przejrzystą historię kredytową, bank szybciej podejmuje decyzję o przyznaniu środków.

Zobacz czym jest kredyt konsolidacyjny.

Ile się czeka na kredyt gotówkowy w praktyce

Chcesz złożyć wniosek o kredyt gotówkowy? Jak szybko otrzymasz pozytywną informację? Jeśli Twoja zdolność kredytowa nie budzi wątpliwości, możesz uzyskać środki nawet w ciągu kilkunastu minut od złożenia wniosku. Jeśli wypełniłeś formularz online, np. na stronie internetowej banku, to zostanie on najpierw zweryfikowany automatycznie, a Ty otrzymasz potwierdzenie przyznania kredytu. W praktyce okazuje się zatem, że decyzja może być wydana błyskawicznie.

Większe problemy mogą mieć natomiast klienci, których zdolność kredytowa i historia finansowa budzą wątpliwości banku. Osoby, które w przeszłości spóźniały się z regulowaniem należności, np. rat, mogą nie otrzymać kredytu. W podobnej sytuacji będą klienci, wobec których było prowadzone postępowanie egzekucyjne przez komornika sądowego.

Ile się czeka na kredyt gotówkowy – oferty pozabankowe

Bardziej liberalne kryteria stosują wobec klientów firmy z sektora pozabankowego. Oferują one co prawda pożyczki, a nie kredyt gotówkowy, ale oferty wyróżnia szybka decyzja i minimum formalności. Większość parabanków udziela zobowiązań przez internet, co oznacza, że o dodatkowe środki można wystąpić bez wychodzenia z domu. Wystarczy złożyć wniosek online – wypełnić prosty formularz – i oczekiwać na decyzję.

Jakie informacje należy podać we wniosku? Parabank potrzebuje przede wszystkim informacji o kliencie, należy więc wpisać imię, nazwisko, adres, serię i numer dowodu osobistego oraz numer PESEL. Jako dodatkowe informacje należy podać numer konta bankowego, na który ma zostać przelane zobowiązanie, a także numer telefonu komórkowego do kontaktu. Klient musi również uzupełnić informacje związane z wysokością dochodów oraz formą zatrudnienia. W większości przypadków nie jest wymagane zaświadczenie od pracodawcy.

Ile się czeka na kredyt gotówkowy w parabanku? Informacja o przyznaniu pożyczki jest przesyłana bardzo szybko – często nawet kilkanaście minut po wysłaniu wniosku. A kto ma szansę otrzymać pożyczkę pozabankową? Klienci muszą przede wszystkim mieć stały dochód, pełną zdolność do czynności prawnych oraz minimum 18 lat.

Jako dodatkowe kryteria wymienia się miejsce zamieszkania w Polsce, polskie obywatelstwo, a także osobiste konto bankowe, przez które parabank weryfikuje dane klienta. Jeśli chcesz otrzymać pożyczkę online, a nie kredyt gotówkowy, szybka decyzja online czeka na Ciebie w ramach ofert firm pożyczkowych.

10 najlepszych książek o finansach

0

W polskich szkołach na próżno szukać takiego przedmiotu jak nauka o finansach. Znaleźć możemy jedynie podstawy przedsiębiorczości, które nijak uczą nas, jak obchodzić się z pieniędzmi, aby uniknąć kosztownych błędów. Dlatego musimy się tego nauczyć w inny sposób. Jak? Zacznijmy poszukiwania od literatury.

W poniższym rankingu znajdziesz książki zarówno naszych rodzimych autorów idealnie wpasowujące się w polskie realia, jak i poradniki anglojęzyczne, które pozwolą Ci poznać świat finansów w ujęciu psychologicznym i socjologicznym.

Przy każdej pozycji umieściliśmy krótką, subiektywną recenzję oraz średnią cenę rynkową książki. Już na początku chcielibyśmy dać Ci jedyną cenną wskazówkę — każdy produkt finansowy wymaga poznania i porównania go z innymi, dostępnymi na rynku. Aby sobie w tym pomóc, skorzystaj z porównywarki kredytów gotówkowych Totalmoney.pl.

01 Finansowy Ninja — Michał Szafrański

Autor książki, na co dzień prowadzący bloga JakOszczędzaćPieniądze.plswoimi wpisami uczy Polaków, jak w prosty sposób zarządzać domowym budżetem. Poradnik został napisany prostym językiem, dzięki czemu w lekki i przystępny sposób tłumaczy najważniejsze zagadnienia związane z finansami osobistymi. Dzięki lekturze dowiesz się sporo o inwestowaniu i zarabianiu pieniędzy. Ta książka to pozycja obowiązkowa dla każdego, kto chce uporządkować swoje finanse osobiste.   Cena książki – 69 zł.    

02 Jakie decyzje finansowe podejmują bogaci i dlaczego biedni robią błędy działając inaczej? – Andrzej Fesnak

Książka została napisana po to, aby raz na zawsze rozprawić się z polskimi przywarami traktowania pieniędzy jako źródła kompleksów. Autor przedstawia konkretne przykłady osadzone w polskich realiach — mówi o tym, jak osoba, która zarabia więcej od nas, w efekcie może mieć mniej, tłumaczy, jak działają kalkulatory finansowe oraz w prosty sposób wyjaśnia mechanizm działania kredytów. Pozycja idealna dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z finansami — zawiera dużo podstawowych informacji i wskazówek.   Cena książki – 20 zł.

03 Bogaty ojciec biedny ojciec – Robert Kiyosaki

Autor zmienia sposób patrzenia na pieniądze jako na źródło utrzymania i pokazuje czytelnikowi, w jaki sposób pieniądze mogą pracować dla niego. W swojej książce przedstawia historię dwóch ojców — biednego, który pomimo ciężkiej pracy z dnia na dzień stawał się coraz uboższy, oraz bogatego, który stał się jednym z najbogatszych ludzi na Hawajach. Robert Kiyosaki nie daje gotowego rozwiązania na finansowe kłopoty, ale szuka źródła problemów przede wszystkim w mentalności i sposobie myślenia.   Cena książki – 21 zł.

04 Jak pomnażać oszczędności – Maciej Samcik

W książce zostały opisane inwestycyjne doświadczenia samego autora. Maciej Samcik prowadzi czytelnika za rękę, tłumacząc mu, na czym polega inwestowanie, czym jest ryzyko inwestycyjne oraz jak działają lokaty bankowe czy obligacje skarbowe. Jeśli przed zakupem książki, chcesz upewnić się, czy język, jakim posługuje się autor, przemawia również do Ciebie, to zajrzyj na bloga Samcika — Subiektywnie o finansach.

Cena książki – 30 zł.

05 Droga do finansowej wolności – Bodo Schäfer

Lektura obowiązkowa dla osób, które chcą zwalczyć swoje złe nawyki w zakresie finansów. Autor przekonuje, że zarządzania pieniędzmi można nauczyć się w ten sam sposób, co nurkowania czy programowania, osiągając tym samym finansową wolność i niezależność. Dzięki książce dowiesz się jak natychmiast zwiększyć swoje dochody, a w efekcie czego zarobić pierwszy milion. Chcesz pozbyć się długów i zaprzyjaźnić się z lokatami pieniężnymi? Ta książka jest dla Ciebie.
Cena książki – 30 zł

06 Crush It!: Why NOW Is the Time to Cash In on Your Passion – Gary Vaynerchuk

Autor książki pokazuje, w jaki sposób przekuć swoją pasję w biznes i zacząć zarabiać na tym, co kochasz. Gary Vaynerchuk opisuje własne doświadczenia — jak z właściciela lokalnego sklepu z winami stał się potentatem krajowego przemysłu. Crash It! to przede wszystkim podręcznik, który pokazuje jak krok po kroku zbudować swoją osobistą markę.

Cena książki – 60 zł.

07 The 4-Hour Workweek: Escape 9-5, Live Anywhere, and Join the New Rich – Timothy Ferriss

Książka polecana dla każdego, bez znaczenia czy jesteś etatowym pracownikiem, czy przedsiębiorcą pracującym na własny rachunek. Autor książki pokazuje, w jaki sposób zrealizować marzenia o wspaniałych podróżach, zarobić na życie przy mniejszym obciążeniu pracą oraz raz na zawsze zapomnieć o wyścigu szczurów.

Książka została wydana również w języku polskim pod tytułem 4-godzinny tydzień pracy.

Cena książki – 55 zł.

08 The Art of Non-Conformity: Set Your Own Rules, Live the Life You Want, and Change the World – Chris Guillebeau

Autor w swojej książce porusza problem owczego pędu. Pokazuje, w jaki sposób samodzielnie podejmować decyzje oraz jak z łatwością rozpoznać ludzi, którzy są „wampirami energetycznymi”. Chris Guillebeau zrozumiale wyjaśnia, czym jest podbój świata, niezależność zawodowa, alternatywne podróżowanie czy też, na czym polega kreatywne samozatrudnienie. Książka z dziedziny psychologii i socjologii, nie traktuje wprost o finansach, nie mniej jednak każdy ekspert od zarządzania finansami powinien dążyć do tego, by zostać ekspertem również w trafnym podejmowaniu decyzji. Cena książki – 70 zł.

09 The $100 Startup: Reinvent the Way You Make a Living, Do What You Love, and Create a New Future – Chris Guillebeau

Marzy Ci się własny startup i masz dość harowania na czyjś rachunek? Ten poradnik jest idealny dla Ciebie! Autor w swojej książce udziela wielu praktycznych wskazówek — dowiesz się m.in. jak zacząć, nie mając praktycznie żadnych pieniędzy, w jaki sposób napisać prawidłowy biznesplan, oraz jak zapewnić sobie przyzwoite zarobki. Książka została wydana również w języku polskim, znajdziesz ją pod tytułem Niskobudżetowy startup. Zyskowny biznes i życie bez frustracji.

Cena książki – 30 zł.

10 Real Estate Riches: How to Become Rich Using Your Banker’s Money – Dolf de Roos

Książka została okrzyknięta Bestsellerem wszechczasów. Autor pokazuje, jak w prosty sposób osiągnąć ogromne zyski na rynku nieruchomości. Poradnik zawiera wiele cennych wskazówek, dzięki którym nauczysz się jak analizować i negocjować oferty, zarządzać nieruchomościami i zwiększać ich wartość bez wydawania dużych pieniędzy.

Cena książki – 120 zł. Na rynku znajdziesz mnóstwo książek, które pomogą Ci rozszerzyć swoją wiedzę z szeroko rozumianej dziedziny finansów. Do naszego rankingu wybraliśmy te pozycje, które w prosty i zrozumiały sposób tłumaczą zawiły świat pieniędzy i zawierają podstawowe informacje z wybranych dziedzin ekonomii. Niezależnie od tego, czy Twoim celem jest oszczędzanie, zwiększenie przychodów czy otworzenie własnego biznesu, powyższe publikacje z całą pewnością Ci w tym pomogą. Potraktuj więc je jako skarbnicę wiedzy i nie pozwól, aby złe przyzwyczajenia, miały destrukcyjny wpływ na Twoje oszczędności.

Konsolidacja kredytu 2020 – na czym polega?

0

Konsolidacja kredytu to zaciągnięcie zobowiązania finansowego, polegającego na połączeniu kredytów oraz innych zadłużeń w jedną stałą ratę. Konsolidacja kredytu kalkulator to przydatne narzędzie, które pozwala na wyliczenie dobrej i stałej oferty. Na naszej stronie prezentujemy oferty kredytowe, które pozwalają na tanią konsolidację kredytu. Dzięki nam konsolidacja kredytu to proste, bezpieczne oraz skuteczne rozwiązanie, dzięki któremu skonsolidujesz swoje długi i będziesz mógł cieszyć się jedną niską ratą.

Konsolidacja kredytu – na czym polega w praktyce?

Konsolidacja kredytu polega na połączeniu wszystkich aktualnie spłacanych zobowiązaniach w jedną stałą ratę. Dzięki temu nie płacisz oprocentowania oraz wszystkich pozostałych kosztów zadłużeń u różnych źródeł (np. kredytu hipotecznego w ING Banku, a karty kredytowej w PKO BP). Udana konsolidacja kredytu, to naprawdę pożyteczne rozwiązanie finansowe, pod warunkiem zaznajomienia się z dostępnymi ofertami. Konsolidacja kredytu to proces zmiany obecnych kredytów i zadłużeń w jeden kredyt konsolidacyjny, który jest po przeprowadzeniu procesu konsolidacji jedynym kredytem, który dany kredytobiorca posiada.

Konsolidacja kredytu – co to jest?

Konsolidacja kredytu polega na wybraniu najlepszego kredytu konsolidacyjnego, którego wysokość pokryje w całości sumę Twoich niespłaconych zobowiązań. Dzięki konsolidacji kredytu, możesz efektywnie zmniejszyć sumę zaciągniętych w przeszłości zobowiązań w jedną stałą ratę.

Konsolidacja kredytu ING 2020 – o co w tym chodzi?

Konsolidacja kredytu ING, to jedno z popularniejszych rozwiązań na rynku kredytów konsolidacyjnych, realizowane przez ING Bank Śląski. Dedykowany produkt, jakim jest kredyt konsolidacyjny ING stanowi trzon całego procesu konsolidacji zadłużenia.

Konsolidacja kredytu ING to rozwiązanie, które jest dostępne dla klientów ING Banku Śląskiego, jak również wszystkich pozostałych osób, które do tej pory nie miały styczności z ofertą tego  banku.

Aby skorzystać z tej konsolidacji kredytu nie trzeba spełnić wielu wymagań, co jest bardzo często spotykanym zjawiskiem w przypadku próby konsolidowania zadłużenia w wielu innych bankach. Konsolidacja kredytu ING pozwala na połączenie wielu metod zadłużenia do których wlicza się m.in.:

 • Konsolidacja chwilówek,
 • Konsolidacja kredytów
 • Konsolidacja długów z kart kredytowych oraz wszystkich innych form
 • Konsolidacja kredytu konsolidacyjnego

W przypadku tej ostatniej, konsolidacja kredytu konsolidacyjnego może być nieco utrudniona, ponieważ Bank ING Śląski indywidualnie podchodzi do kwestii osób, które już w przeszłości zdecydowały się ma zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego. Nie oznacza to jednak, że konsolidacja kredytu konsolidacyjnego w ING Banku Polskim jest nie możliwa do realizacji.

Konsolidacja kredytu – gdzie najlepiej 2020?

Konsolidacja kredytu to dobre rozwiązanie dla wszystkich osób, które narzekają na zbyt duże comiesięczne raty. Dlatego w przypadku posiadania kilku zadłużeń, np. kredytu hipotecznego, kredytu gotówkowego, kart kredytowych, czy pożyczek bądź chwilówek online, konsolidacja kredytu będzie najlepszym rozwiązaniem. Gdzie najlepiej wybrać konsolidację kredytu? Ciężko jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Tak naprawdę, ile banków tyle ofert konsolidacji kredytu. Niemniej przedstawiamy banki, w których konsolidacja kredytu jest najbardziej korzystna.

Konsolidacja kredytu  –jaki bank 2020?

Ranking konsolidacji kredytu

Kwota kredytu: 100 000 zł

Okres spłaty: 60 miesięcy (5 lat)

 • Konsolidacja kredytu w Citi Handlowym. Produkt: pożyczka gotówkowa konsolidacyjna. Wysokość raty comiesięcznej: 2048,78 zł
 • Konsolidacja kredytu PKO Bank Polski. Produkt: Mini Ratka konsolidacyjna. Miesięczna rata: 2 075, 35 zł.
 • Kredyt konsolidacyjny – konsolidacja kredytu Bank BNP Paribas – kredyt konsolidacyjny z miesięczną ratą 2 124,16 zł
 • Konsolidacja kredytu w Santander Bank Polska – konsolidacja kredytu w wysokości 2 148,59 zł

Konsolidacja kredytu Alior Bank – kredyt konsolidacyjny „Pakowna konsolidacja” z comiesięczną ratą w wysokości 2 177,93 zł

Konsolidacja kredytu – w jakim banku wziąć kredyt konsolidacyjny?

Jak widać, konsolidacja kredytu w wysokości 100 tysięcy złotych w okresie spłaty wynoszącym 60 miesięcy jest najbardziej opłacalny w banku Citi Handlowym.

Konsolidacja kredytu w Citi Handlowym z comiesięczną ratą 2 048,78 zł to kredyt konsolidacyjny, którego Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi 8,94%, a oprocentowanie nominalne wynosi 5,99%. Co ważne, konsolidacja kredytu w Citi Handlowym jest produktem finansowym, który zawiera w sobie prowizje banku, która wynosi aż 6 procent!

To dużo, ale mimo wszystko jest to w 2020 roku najlepsza oferta konsolidacji kredytu, dzięki której można śmiało i bezpiecznie połączyć wszystkie zobowiązania finansowe w jedną stałą ratę. Wspomniana prowizja, choć jest duża, to w pewnym aspekcie jest również doskonałym polem do negocjacji. To właśnie z prowizji bankowej, przedstawiciele danej instytucji (doradcy klienta, agenci bankowi) są w stanie zejść z ceny. Co ważne, kwota do spłaty w przypadku zdecydowania się na kredyt konsolidacyjny w Citi Handlowym w wysokości 100 tysięcy złotych i 60 miesięcy, wynosi 122 927,05 zł. Oznacza to, że pożyczając 100 000 złotych w ramach konsolidacji kredytu, dopłacamy do całego interesu zaledwie 22 927,05 złotych na przestrzeni 5 lat.

Konsolidacja kredytu – czy się opłaca?

Z jednej strony, wspomniana kwota blisko 23 tysięcy złotych może budzić pewne podejrzenia, co do faktycznej opłacalności tego rodzaju rozwiązania finansowego. Z drugiej strony, dla osób które posiadają co najmniej kilka niespłaconych jeszcze kredytów, konsolidacja kredytu w Banku Citi Handlowym może być naprawdę dobrym sposobem na zaoszczędzenie naprawdę sporej sumy pieniędzy, którą musieliby przeznaczyć w przyszłości na spłatę kilku różnych zobowiązań, takich jak kredyt mieszkaniowy, kredyt gotówkowy, czy inne rozwiązania finansowe.

Konsolidacja kredytu – kalkulator

Kalkulator konsolidacji kredytu to dobre rozwiązanie dla osób, które poszukują narzędzia, które za pomocą kilku informacji, wyliczy potencjalną przyszłą ratę i wskaże, w którym banku zdecydować się na dobrą ofertę.

W internecie można spotkać wiele kalkulatorów konsolidacji, dzięki którym można prosty sposób znaleźć idealną dla siebie ofertę. Konsolidacja kredytu za pomocą kalkulatora pozwala w szybki sposób znaleźć najlepsze rozwiązanie finansowe.

Jednym z popularnych kalkulatorów konsolidacji jest kalkulator opracowany przez Totalmoney, czyli najpopularniejszą i prawdopodobnie największą porównywarkę finansową w Polsce. Dzięki temu kalkulatorowi, osoby poszukające naprawdę taniego rozwiązania mogą bez problemu znaleźć satysfakcjonujące dla siebie oferty.

Konsolidacja kredytu – kalkulator działa tam mocno intuicyjnie i bezproblemowo.

Osoby, która chce obliczyć wysokość comiesięcznego zobowiązania i sprawdzić, w którym banku dostanie najlepszą ofertę, musi najpierw wpisać parametry pierwszego kredytu, w postaci kwoty kredytu, a następnie rodzaju zobowiązania.

Do wyboru możliwe są następujące rozwiązania:

 • Konsolidacja kredytu gotówkowego
 • Konsolidacja kredytu samochodowego
 • Konsolidacja kredytu w ROR
 • Konsolidacja kredytu hipotecznego
 • Konsolidacja pożyczki
 • Konsolidacja karty kredytowej

Po wybraniu określonego kredytu, można bez przeszkód przystąpić do wskazania podstawowego parametru, czyli oprocentowania, na jaki został zaciągnięty dany kredyt. Później należy zaznaczyć okres spłaty potrzebny do zakończenia spłaty obecnego kredytu.